Objavite svoj prispevek, zgodbo, članek, mnenje na
tej strani💕

Beseda Zibka

  1.      zíbka  -e ž (ȋ) zibelka: stesati zibko; otrok je v zibki mirno zaspal / tu je zibka naše kulture ● pivna zibka nekdaj lesen, na spodnji strani ukrivljen predmet z vpetim pivnikom
  2.      zíbkati  -am nedov. (ȋ) ekspr. narahlo zibati: valovi zibkajo čoln / zibkati otroka ● evfem. soseda bo spet zibkala rodila; ekspr. starši ga preveč zibkajo zelo, pretirano skrbijo zanj
zíbkazibelka:; ž, vir: S;
zíbkanje-a; s, vir: B;
zíbkarica-e; ž, vir: B; povezave:
zíbkatiekspr. narahlo zibati:; nedov., vir: S;
prizíbkati-am; dov., vir: B; povezave:
zazíbkati-am; dov., vir: B; povezave:
zíbek-bka -o; prid., vir: B;

Objavljate lahko v različnih kategorijah

Kategorije

O šoli

Deklica je trenutno vključena v razred osnovne šole. Ima težave pri ločitvi od staršev, pri vstopu v šolo oziroma v razred. V prvem razredu je…

Golden retriever are lovable, well-mannered, intelligent dogs with a great charm. They are easily trained, and always patient and gentle with children. Charming, devoted and self-assured, they are a popular family dog. cheap dark red white cream golden retriever puppies for sale near me in usa uk canada australia The Golden Retriever may become destructive and/or high-strung, over-exuberant and distractible if he is lacking in daily mental and physical exercise. Be sure to remain this dog’s firm, but calm, confident

Continue Reading

Svetovalne službe

Golden retriever are lovable, well-mannered, intelligent dogs with a great charm. They are easily trained, and always patient and gentle with children. Charming, devoted and self-assured, they are a popular family dog. cheap dark red white cream golden retriever puppies for sale near me in usa uk canada australia The Golden Retriever may become destructive and/or high-strung, over-exuberant and distractible if he is lacking in daily mental and physical exercise. Be sure to remain this dog’s firm, but calm, confident

Continue Reading

Uravnavanje stresa

Golden retriever are lovable, well-mannered, intelligent dogs with a great charm. They are easily trained, and always patient and gentle with children. Charming, devoted and self-assured, they are a popular family dog. cheap dark red white cream golden retriever puppies for sale near me in usa uk canada australia The Golden Retriever may become destructive and/or high-strung, over-exuberant and distractible if he is lacking in daily mental and physical exercise. Be sure to remain this dog’s firm, but calm, confident

Continue Reading

Tesnoba

Golden retriever are lovable, well-mannered, intelligent dogs with a great charm. They are easily trained, and always patient and gentle with children. Charming, devoted and self-assured, they are a popular family dog. cheap dark red white cream golden retriever puppies for sale near me in usa uk canada australia The Golden Retriever may become destructive and/or high-strung, over-exuberant and distractible if he is lacking in daily mental and physical exercise. Be sure to remain this dog’s firm, but calm, confident

Continue Reading

Anksioznost

Golden retriever are lovable, well-mannered, intelligent dogs with a great charm. They are easily trained, and always patient and gentle with children. Charming, devoted and self-assured, they are a popular family dog. cheap dark red white cream golden retriever puppies for sale near me in usa uk canada australia The Golden Retriever may become destructive and/or high-strung, over-exuberant and distractible if he is lacking in daily mental and physical exercise. Be sure to remain this dog’s firm, but calm, confident

Continue Reading

O šoli

Deklica je trenutno vključena v razred osnovne šole. Ima težave pri ločitvi od staršev, pri vstopu v šolo oziroma v razred. V prvem …
Read More

Svetovalne službe

Iz Programskih smernic za svetovalno službo v osnovni šoli lahko razberemo naslednja področja dela, ki nas obvezujejo (Zavod RS za šolstvo, 2008). Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca …
Read More

Uravnavanje stresa

STRATEGIJE IN NAČINI URAVNAVANJA STRESA Otroku lahko pomagamo tako, da vzpostavimo dosledno dnevno rutino in strukturo. S tem otroku skušamo zmanjšati strah hkrati pa povečati predvidljivost. …
Read More

Tesnoba

SEPARACIJSKA TESNOBA Separacijska tesnoba je stiska otroka, kadar je ločen od svoje matere ali očeta. Ta tesnoba je del razvoja vsakega otroka, zato je nujna in …
Read More

Anksioznost

ANKSIOZNOST Tesnoba ali anksioznost je vrsta strahu, ki se pojavi ob občutku posameznika, da ne bo mogel obvladovati življenjskih težav.  Strah in anksioznost običajno ločujemo na …
Read More