Zibelka

za vaše članke in prispevke

Objavite lahko svoj prispevek na tej strani.

Povečajte vidnost

Boljša prepoznavnost

Dosezite več ljudi

Promet na vaši strani

Izboljšajte rezultate

Učinkovitost & uspeh

O šoli

Vstopi v šolo so postajali vedno večja težava, zato so se starši obrnili po pomoč na Svetovalni center za otroke in mladostnike Ljubljana. Klinična psihologinja …
Read More

Svetovalne službe

Iz Programskih smernic za svetovalno službo v osnovni šoli lahko razberemo naslednja področja dela, ki nas obvezujejo (Zavod RS za šolstvo, 2008). Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj vrtca …
Read More

Uravnavanje stresa

STRATEGIJE IN NAČINI URAVNAVANJA STRESA Otroku lahko pomagamo tako, da vzpostavimo dosledno dnevno rutino in strukturo. S tem otroku skušamo zmanjšati strah hkrati pa povečati predvidljivost. …
Read More

Tesnoba

SEPARACIJSKA TESNOBA Separacijska tesnoba je stiska otroka, kadar je ločen od svoje matere ali očeta. Ta tesnoba je del razvoja vsakega otroka, zato je nujna in …
Read More

Anksioznost

ANKSIOZNOST Tesnoba ali anksioznost je vrsta strahu, ki se pojavi ob občutku posameznika, da ne bo mogel obvladovati življenjskih težav.  Strah in anksioznost običajno ločujemo na …
Read More

Strah

STRAH PRED ŠOLO Strahovi so skupina čustev, ki jih otrok ali odrasla oseba doživlja, ko se pojavi občutek, da je ogrožena katera od njegovih vrednot kot …
Read More

Beseda zibka

  1.      zíbka  -e ž (ȋ) zibelka: stesati zibko; otrok je v zibki mirno zaspal / tu je zibka naše kulture ● pivna zibka nekdaj lesen, na spodnji strani ukrivljen predmet z vpetim pivnikom
  2.      zíbkati  -am nedov. (ȋ) ekspr. narahlo zibati: valovi zibkajo čoln / zibkati otroka ● evfem. soseda bo spet zibkala rodila; ekspr. starši ga preveč zibkajo zelo, pretirano skrbijo zanj
zíbkazibelka:; ž, vir: S;
zíbkanje-a; s, vir: B;
zíbkarica-e; ž, vir: B; povezave:
zíbkatiekspr. narahlo zibati:; nedov., vir: S;
prizíbkati-am; dov., vir: B; povezave:
zazíbkati-am; dov., vir: B; povezave:
zíbek-bka -o; prid., vir: B;
Golden retriever are lovable, well-mannered, intelligent dogs with a great charm. They are easily trained, and always patient and gentle with children. Charming, devoted and self-assured, they are a popular family dog. cheap dark red white cream golden retriever puppies for sale near me in usa uk canada australia The Golden Retriever may become destructive and/or high-strung, over-exuberant and distractible if he is lacking in daily mental and physical exercise. Be sure to remain this dog’s firm, but calm, confident