Objavite svoj prispevek, zgodbo, članek, mnenje na
tej strani💕

Beseda Zibka

  1.      zíbka  -e ž (ȋ) zibelka: stesati zibko; otrok je v zibki mirno zaspal / tu je zibka naše kulture ● pivna zibka nekdaj lesen, na spodnji strani ukrivljen predmet z vpetim pivnikom
  2.      zíbkati  -am nedov. (ȋ) ekspr. narahlo zibati: valovi zibkajo čoln / zibkati otroka ● evfem. soseda bo spet zibkala rodila; ekspr. starši ga preveč zibkajo zelo, pretirano skrbijo zanj
zíbkazibelka:; ž, vir: S;
zíbkanje-a; s, vir: B;
zíbkarica-e; ž, vir: B; povezave:
zíbkatiekspr. narahlo zibati:; nedov., vir: S;
prizíbkati-am; dov., vir: B; povezave:
zazíbkati-am; dov., vir: B; povezave:
zíbek-bka -o; prid., vir: B;

Objavljate lahko v različnih kategorijah

Kategorije

O šoli

Deklica je trenutno vključena v razred osnovne šole. Ima težave pri ločitvi od staršev, pri vstopu v šolo oziroma v razred. V prvem razredu je…

Continue Reading

O šoli

Deklica je trenutno vključena v razred osnovne šole. Ima težave pri ločitvi od staršev, pri vstopu v šolo oziroma v razred. V prvem razredu je…
Read More

Svetovalne službe

Iz Programskih smernic za svetovalno službo v osnovni šoli lahko razberemo naslednja področja dela, ki nas obvezujejo (Zavod RS za šolstvo, 2008). Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj…
Read More

Uravnavanje stresa

STRATEGIJE IN NAČINI URAVNAVANJA STRESA Otroku lahko pomagamo tako, da vzpostavimo dosledno dnevno rutino in strukturo. S tem otroku skušamo zmanjšati strah hkrati pa povečati…
Read More

Tesnoba

SEPARACIJSKA TESNOBA Separacijska tesnoba je stiska otroka, kadar je ločen od svoje matere ali očeta. Ta tesnoba je del razvoja vsakega otroka, zato je nujna…
Read More

Anksioznost

ANKSIOZNOST Tesnoba ali anksioznost je vrsta strahu, ki se pojavi ob občutku posameznika, da ne bo mogel obvladovati življenjskih težav.  Strah in anksioznost običajno ločujemo…
Read More