Date archives: 3 junija, 2020

Ozon

Ozon
Tanjšanje ozona v atmosferi povzročajo klorofluoro ogljikovodiki. Potem so freoni, ki so v hladilnikih, v sprejih, proizvodnji umetnih mas, topil. Taka uporaba teh plinov se opušča. Halonipa so tudi škodljivi in tu je na ogljik vezan brom in flor. Ti tanjšajo ozonsko plast.