Date archives: 2 februarja, 2021

Etika sočutja

˝etika sočutja˝po Arthurju Schopenhauerju  3 Schopenhauer je s svojo Etiko sočutja kritiziral sodobnega človeka, da se je spozabil in distanciral od dejstva, da smo hočemo-nočemo vključeni v kompleksen odnos z vsemi živimi bitji na svetu.Zdelo se mu je nesprejemljivo, da ignoriramo pravice živali in zanikamo njihovo inteligenco.v svojem delu Preisschrift...

Religija

religija (krščanstvo) Napačne interpretacije verskih naukov so stalnica človeškega obstoja. Prav zato se v modernejših časih veča število ljudi, ki trdi, da sicer verujejo v vero samo, ne upoštevajo pa verskih institucij.Naj še izpostavim, da za napačno interpretacijo ali razumevanje verskih naukov ne smemo kriviti vernikov samih. Nanje velikokrat namreč...

Zgodovinsko filozofski pregled

V seminarski nalogi se bom navezovala na besedila filozofov, pa tudi na verske, poljudnoznanstvene ter znanstvene zapise ter članke. Za dobro podlago razumevanja, zakaj je človek moralno obvezan živalim priznati pravice, je treba razumeti, na katerih filozofskih idejah je utemeljena ideja živalskih pravic.Opazimo, da lahko skozi različne filozofske vidike, pa tudi...

Pravice živali

 Samooklicani napredni človek 21. stoletja počne veliko stvari rutinsko, tradicionalno, brez da bi se vprašal o posledicah svojega delovanja. Kljub temu, da je napredek v znanosti, razmišljanju in morali v zadnjih desetletjih izjemen ter pohvale vreden, pa človeštvo še vedno sistematsko išče izgovore za svoja nemoralna dejanja. Eno od vprašanj sodobne...