Category archives: Gradovi

Ptujski grad

Ptujski grad
Ptujski grad oz. njegovo drugo ime je bilo Pettau, je bil leta 1131 pozidan v okviru salzburške nadškofije in je bil sedež salzburške fevdalne posesti v Podravju (Slika 12 in 13) Do leta 1438, ko je rodovina izumrla, so ga upravljali salzburški vazali ptujski gospodje, omenjeni že leta 1137. Potem...

Grad Snežnik

Grad Snežnik
Grad Snežnik je tudi eden izmed najslikovitejših grajskih postojank, njegovo ime  je povzeto po istoimenski gori tam blizu (Slika 8 in 9). Prvič ga viri omenjajo kot sueperch, čez sto let pa tudi že izrecno kot grad - vest dacz dem Sneperg, in ob koncu 14. stoletja kot castrum. Nastanek...

Predjamski grad

Predjamski grad
Za Predjamski grad bi lahko rekli, da je grad, ujet vskalni objem (Slika 4 in 5). Predjamski grad, ki naj bi zaradi svoje lokacijein oblike - po mnenju češkega pisatelja in pesnika Jana Nerude - ne imelprimerjave v svetu. Odmaknjenost in otežen dostop, neudobje, ki so ga nudiliprebivalcem, je bila...

Janez Vajkard Valvasor 2

Janez Vajkard Valvasor  2
Baron Janez Vajkard Valvasor, rojen leta 1641 v Ljubljani, je bil kranjski historiograf, geograf, etnograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, zbiratelj, risar in založnik, poleg tega pa še vojak in poveljnik. S svojim izjemnim življenskim delom si je ustvaril pomembno mesto ne le v slovenski, temveč tudi v evropski kulturi. Njegovo...

Od prvih skic do fotografij

Pred začetkom fotografiranja na Slovenskem so slovenske gradove upodabljali likovno. Likovne podobe so pomožen, vendar dragocen in nepogrešljiv zgodovinski vir pri preučevanju stavbne zgodovine gradov. Ne glede na umetniško zmogljivost ter likovno spretnost slikarjev, risarjev, grafikov in smisel za podrobno opisovanje, sta dokumentarna in kulturnozgodovinska pomembnost likovnih upodobitev veliki. Slike, grafike...

Fotografiranje gradov

Pred začetkom fotografije so gradove upodabljali likovno. Že od nekdaj so ljudjeimeli potrebo po ohranitvi podob gradov, dandanes pa je to dragocen vir pripreučevanju stavbne zgodovine (1). Dolgo časa so upodobitve gradov nastale lekot umetnine in skice, vendar kljub temu so znanstveniki snovali ideje, ki sose dolgo zatem rezultirale v nastanku...

Janez Vajkard Valvasor in njegovo delo

Baron Janez Vajkard Valvasor rojen leta 1641 in krščen 28. maja 1641 v Ljubljani je bil kranjski historiograf, geograf, etnograf, kartograf, naravoslovec in tehnik, zbiratelj, risar in založnik, poleg tega pa še vojak in poveljnik.  Šolal se je na jezuitski gimnaziji. Po končani gimnaziji s 18. leti začel izpopolnjevati znanje...