Arhiv kategorij:Računalniki

Računalništvo 2

Računalništvo 2
V letu 2019 smo na področju računalniške tehnologije urejali dve področji. Prvo področje je bilo sprotno urejanje nedelujočih zadev (potrošni material in popravila), drugo področje pa je zajemalo nabavo nove računalniške opreme, ki je bila ključnega pomena za nemoteno delovanje pedagoškega procesa. Tudi v letu 2019 smo nadaljevali z nakupi...

Računalniška tehnologija

Računalniška tehnologija
V letu 2018 smo na področju računalniške tehnologije urejali dve področji. Prvo področje je bilo sprotno urejanje nedelujočih zadev (potrošni material in popravila), drugo področje pa je zajemalo nabavo nove računalniške opreme, ki je bila ključnega pomena za nemoteno delovanje pedagoškega procesa. Večino nove opreme smo kupili preko razpisa SIO2020....