Category archives: Zgodbe

Toksikologija

Toksikologija
  Najnovejše zlate in srebrne barve so sestavljene na osnovi disperzijskih lakov in se razredčujejo z vodo. So bolj briljantne kot običajne zlate in srebrne barve s kovinskimi pigmenti. Sušijo se z izhlapevanjem vode in absorpcijo.

Zakon o kemikalijah

Zakon o kemikalijah
Nevarne kemikalije so eksplozivne, oksidativne, lahko vnetljive, vnetljive, zelo strupene, strupene, zdravju škodljive, jedke, dražilne, kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost, rakotvorne, mutagene, kemikalije, ki so strupene za razmnoževanje,...

Voda

Voda
Notri so tudi kovine, ki so strupene. Kovine je potrebno kontrolirati. Tudi sulfat, sulfid je treba kontrolirati. Grafična in papirna industrija ni velik onesnaževalec z anorganskimi parametri.

Čistilne naprave

Čistilne naprave
Voda gre čez neke močvirske rastline. Te rastlinske naprave so za čiščenje naselij, hiš, tudi manjših tekstilnih in papirnih obratov. Ven gredo celo kovine. Prednost te rastlinske naprave je ekonomičnost, kjer ni potrebna posebna energija in tudi strojna oprema.

Učinek tople grede

Učinek tople grede
Termična oksidacija se uporablja lahko tudi v neki tiskarni, kjer se tiska z barvami, ki so na osnovi organskih topil. V pastoznih barvah ni organskih topil, ampak so notri mineralna olja, ki so aromatski ogljikovodiki, ki hlapijo v ozračje. Pri sušenju bodo mineralna olja izhlapevala. Te hlape je potrebno potem poslati na termični oksidator (gorilnik).