Category archives: Živali

Za konec

Za konec
SKLEP V današnjem svetu so živalim kršene pravice gledano s filozofskega, znanstvenega, religioznega in moralnega vidika.Pravice živali so lahko človekova moralna dolžnost zaradi različnih vzrokov: najočitnejši bi bil, da se naša družba premika naprej, in razširja svojo moralo (enakopravnost temnopoltih, manjšin, žensk) in kot moralna družba v ozir vzame vsa...

Naša odgovornost

NIVOJI NAŠE ODGOVORNOSTI DO ŽIVALINe glede na to, o kateri udomačeni živali govorimo, moramo vedno predpostaviti, da smo že iz začetne točke rahlo nepošteni. Živali namreč nimajo izbire o tem kaj se dogaja z njimi in so nam prepuščene na milost in nemilost.Ne bom šla tako daleč, da bi trdila,...

Kaj pa zdaj

Kaj pa zdaj
KAJ PA ZDAJ?Ko razčistimo vse stopnje in spoznamo da vsak nivo potrebuje svojo obravnavo se lahko ponovno vprašamo vprašanje filozofa Benthama:˝Ni vprašanje, ali živali lahko mislijo ali govorijo, ampak: ali lahko trpijo?˝ Zakaj (ponovno) vpeljem v svojo debato Benthamovo klasiko tako pozno? Ker je najprej potrebno razumeti da se bitja...

Nivoji

Nivoji
KAKO RAZLIKUJEMO NIVOJE? Ni težko določiti nivoja razvoja polžu ali gosenici, pa vendar živali s katerimi se bolj aktivno vsakodnevno srečujemo, so prav tiste, pri katerih se najtežje odločimo, kam zares spadajo.Če pa hočemo določiti kakšno je pravilno moralno ravnanje z njimi, moramo vsaj poskusiti videti kje na lestvici stojijo....

Razlike

Razlike
RAZLIKE V MENTALNEM ŽIVLJENJU IN MENTALNIH KAPACITETAH ŽIVALI Angleški filozof Roger Scruton v svojem delu Animal rights and wrongs poimenuje štiri glavne ločnice med različnimi nivoji mentalnega življenja živali in njihovih mentalnih kapacitet.  SENZORIČEN = ČUTNA ZAZNAVA- v to skupino živali naj bi spadala bitja ki so sposobna določenih čutnih...

Dodelitev pravic

Dodelitev pravic
ZAKAJ ZGOLJ INTELIGENCA NI DOVOLJŠNE MERILO ZA DODELITEV PRAVIC Če sledimo splošno priznani Darwinovi teoriji, se lahko strinjamo da se je živalsko kraljestvo s pomočjo evolucije razvilo iz enega skupnega primarnega prednika.To bo postalo relevantno pozneje, saj to pomeni, da imamo vsaj do neke zelo osnovne, primarne mere podobne značilnosti...

Manjkajoča povezava

Manjkajoča povezava
MANJKAJOČA POVEZAVA MED FILOZOFSKIMI IDEJAMI TER REALNO NARAVO ČLOVEKA Kljub temu, da se bi večina ljudi strinjala z naštetimi  idejami filozofov, nimamo nobenega realnega in praktičnega načina (sistema), kako moralo spraviti v realno miselnost ljudi. Kaj je torej ovira? Razčistili smo nauke filozofov ki so iz različnih stališč dokazali, zakaj...

Animal Liberation

Animal Liberation
Peter Singer – Animal LiberationSinger v svojem delu kritizira človekovo sistematično zatiranje živali, ki ga primerja z zatiranjem temnopoltih in žensk v preteklosti.Ljudem očita ˝specizem˝- diskriminacijo živali in njihovih potreb, nad katere človek postavlja svoje. Prav tako zagovarja, da niso vsi ljudje na kognitivni stopnji povprečnega človeka, obstajajo pa živali...

Sentientizem in Patocentrizem

Sentientizem in Patocentrizem
sentientizem in patocentrizem(po Markusu Molingu, Človek in ljube živali) Dotaknimo se še sentientističnega (patocentrističnega) vidika vprašanja o pravicah živali, ki pravi, da si živa bitja, ki so občutljiva na bolečino, praviloma prizadevajo za to, da se ji izognejo, in da imajo zato pravico do tega, da se jim ne povzroča...

Utilitaristični vidik

Utilitaristični vidik
Jeremy Bentham – utilitaristični vidikAngleški filozof Jeremy Bentham, je pri vprašanju človekovih moralnih dolžnosti do živali ubral utilitaristični pristop, pri katerem ga ni zanimalo kako inteligentne so živali, temveč ali lahko trpijo.˝Ni vprašanje, ali živali lahko mislijo ali govorijo, ampak: ali lahko trpijo?˝5Če torej povežemo zgornjo poved z utilitarističnimi idejami...