Manipulacija

Manipulacija

Kako manipulirati družbo v treh dneh

Na ŠOP smo diskutirali o družbi, prihodnosti (tako naši kot prihodnosti družbe in okolja) ter o naših vrednotah. Razmišljali smo o naših pogledih na trenutno družbo in se debatirali, kako se ti pogledi med nami razlikujejo; kakšna je struktura družbe v kateri živimo in kako ter na kakšen način jo lahko spreminjamo.
Iz debate: naše stališče o spreminjanju družbe je, da nasilen in preveč direkten pristop ni rešitev oz. ne obrodi pozitivnih posledic, vsaj ne za naš načrt spreminjanja družbe (na bolje). Posamezniku, ki se ne zaveda svojih napak oz. dejanj in mišljenja, ki so v nasprotju z našim nazorom o (boljšem, pravičnejšem, ipd.) svetu, je treba pokazati, kako njegova dejanja vplivajo na družbo okoli njega (ožja družba) ter prav tako na širšo družbo. Slednje mu/ji lahko pokažemo s svojimi dejanji kot zgled, ki podpira našo osnovno tezo o potrebi za spremembo družbe in/ali njene strukture.

Razpravljali smo o širitvi informacij in idej, misli, v današnji družbi ter kateri so bonitetni faktorji za hiter uspeh širitve le-te. Dejavniki, ki pozitivno vplivajo na hitro širitev, so po našem mnenju status v družbi (politik, idol, ipd.) ter delno tudi denar. Obravnavali smo tudi nevarnost polarizirane družbe, ki vrhovni figuri sledi – prav tako njenim idejam – brez družbenega konsenza.

Da bi razumeli, kako se pravilno lotiti spreminjanja družbe, smo posegli v samo sociološko delovanje družbe in izluščili nekaj problemov, ki smo jih tudi izpostavili. Naš centralni problem, ki smo ga obravnavali je bila iskrenost. Ugotovili smo, da je iskrenost temeljna vrednota, in da bi za večjo sprejemanje oz. vsaj manjšo pasivnost potrebovali korenit poseg v inkulturacijo in proces socializacije; le-te pa stalno vzdržuje na trenutnem stanju trenutna generacija, ki s tem močno vpliva na prihodnje. Ta paradoksalni cikel je možno razdreti oz. relativno spremeniti čez daljše časovno obdobje. Ideja se v družbi širi na začetku počasi in nato vedno hitreje, dokler ni razširjena po celotni družbi. Poleg tega lahko lažje vplivamo na bližnje osebe (družina, prijatelji), ki nam zaupajo in nam verjamejo.
Za prihodnost si želimo, da bi:
-Sprejemali oz. bili bolj strpni do drugačnih,
-Ljudje bili nesebični in ne bi mislili samo nase,
-Denar pomenil manj, in bi bile vrednote pomembnejše, ter da materializem ne bi bil tako razširjen,
-Pravičnost in poštenost postala bolj razširjena in da bi znali ločiti med pravilnim in nepravilnim,
-Ljudje pomagali drug drugemu,
-Bila družba bolj ozaveščena in tako imela širši pogled na svet,
Internet je spremenil družbo na dobro in na slabo in na nekaj vmes. Dobra plat je, da lahko z ljudmi s celega sveta komuniciraš brez težav in s tem lahko deliš svoje ideje s celim svetom. Lahko se tudi pogovarjamo z družino in prijatelji, ki jih redko vidimo.
Slaba plat je