MOJA IZKUŠNJA PROSTOVOLJSTVA II.

MOJA IZKUŠNJA PROSTOVOLJSTVA II.

V okviru študijske prakse sem vključena v delo na področju brezdomstva in socialne izključenosti, zaposleni na društvu pa mi ob tem nudijo mentorstvo in strokovno podporo. Prostovoljno delo obsega delo na dnevnem centru, kjer spoznavam delovanje organizacije, v času odprtosti centra sem v prisotna v prostorih, spoznavam, družim in pogovarjam se z uporabniki. Ob tem se vzpostavljajo novi odnosi, vzajemno druženje in medsebojna pomoč. Včasih se z uporabniki družim in pogovarjam v manjših skupinicah (3-5), večinoma pa gre za individualne oblike druženja, vzpodbujanja in podpiranja pri njihovih življenjskih situacijah, tam kjer trenutno so. Prostovoljci lahko uporabnikom pomagamo tudi z urejanjem dokumentov, denarne socialne pomoči, stalnega bivališča, obiskovanjem zdravnika in podobno. Preko vzpostavljanja novih mrež odnosov skozi prostovoljstvo se uporabniku širi socialna mreža ljudi izven meja brezdomskih krogov, tako ima posledično več pomoči in podpore, kjer to potrebuje, poleg tega pa mu širša socialna mreža omogoča tudi večji dostop do družbenih virov. Širjenje uporabnikove socialne mreže mu omogoča tudi krepitev svoje notranje moči za spopadanje z življenjskimi izzivi. Pomembna je soudeležba izključenih brezdomnih v procesu pomoči. Poleg tega se lahko kot prostovoljka vključim tudi v terensko delo z brezdomnimi. Z uporabniki na terenu lahko prostovoljci navezujemo stike in jim nudimo podporo. Prav tako pa se prostovoljci lahko vključimo v pomoč pri pripravi cestnega časopisa skozi pisanje prispevkov ali pripravo prispevkov skupaj z uporabniki.