Politika uporabe elektronske pošte

Politika uporabe elektronske pošte

1. Namen

Namen te politike je preprečevanje omadeževanja podobe , ki je lahko posledica napačnega tolmačenja vsebine elektronske pošte. Ko elektronska pošta zapusti okolje lahko javnost na njeno vsebino gleda kot na izražanje uradnih mnenj in pogledov osnovne šole.

2. Področje veljavnosti

Politika določa smernice za uporabo elektronske pošte, v kateri se kot pošiljatelj pojavi elektronski naslov z domeno podjetja, za vse zaposlene in v podjetju in zastopnike, ki delujejo, v imenu podjetja.

3. Politika

3.1 Nedovoljena uporaba

Sistem elektronske pošte , se ne sme uporabljati za kreiranje in razpošiljanje kakršnih koli motečih ali žaljivih sporočil, ki vsebujejo žaljive komentarje glede rasne ali nacionalne pripadnosti, spola, barve kože, las ali oči, starosti, spolne usmerjenosti, verskega ali političnega prepričanja, ali imajo pornografsko vsebino. Vsak zaposleni, ki prejme takšno sporočilo od katerega koli pošiljatelja v okviru , mora to takoj prijaviti svojemu nadrejenemu.

3. 2 Uporaba za osebne potrebe

Zmerna uporaba Sistema elektronske pošte a osebna sporočila je sprejemljiva, vendar morajo biti osebna sporočila shranjena ločeno od sporočil povezanih s poslovanjem podjetja. Pošiljanje verižnih pisem ali sporočil s šalami ni dovoljeno. Pošiljanje sporočil z obvestili o virusih in drugi škodljivi programski opremi je dovoljeno samo po predhodnem posvetovanju s s šolskim skrbnikom elektronske pošte.

3. 3 Avtomatskega posredovanja elektronske pošte

Zaposleni morajo pri pošiljanju elektronskih sporočil v zunanja omrežja ravnati skrajno previdno. Če ni izrecno odobreno s strani predpostavljenih, avtomatsko posredovanje elektronske pošte ni dovoljeno. Občutljive informacije, ki so definirane v dokumentu Politika določanja občutljivih informacij, se ne smejo avtomatsko posredovati zunanjim prejemnikom, razen v primeru, ko je to pomembno za poslovanje in je sporočilo šifrirano v skladu z dokumentom Politika sprejemljivih metod šifriranja.

RAZLAGA POJMOV

Elektronska pošta Namenjena je izmenjavi sporočil, tem pa lahko pripnemo tudi datoteke. Sporočila se prenašajo s preprostim protokolom za prenos pošte SMTP in se shranijo na lokalnem strežniku ali na strežniku ponudnika dostopa do interneta oziroma elektronske pošte. Pošta čaka na strežniku, dokler jo Uporabnik s pomočjo POP ali IMAP protokola ne prenese na svoj računalnik. Elektronska pošta je precej hitrejša od navadne papirnate pošte, saj do naslovnika pride že v nekaj sekundah, na daljše zradalje pa v nekaj minutah. Naslove elektronske pošte spoznamo po znaku @. Prvi del elektronskega naslova je ponavadi sestavljen iz uporabniškega imena, drugi del vsebuje ime domene, konča pa se s piko in oznako krovne domene (za Slovenijo je .si). V primeru, da je bila pošta poslana na neobstoječ naslov pošiljatelj prejme obvestilo, da naslovnik ne obstaja. Za urejanje elektronske pošte je na voljo precej programov (npr. Netscape Messenger, MS Outlook, …)
Posredovano sporočilo Elektronsko sporočilo ročno ali avtomatsko posredovano na drug izbrani elektronski naslov.
Verižno pismo Elektronska pošta poslana na več naslovov z navodilom prejemniku za razpošiljanje na več drugih poljubnih naslovov. Vsebina ponavadi obljublja srečo, denar oz. nesrečo, če prejemnik prekine verigo.
Občutljiva informacija Informacija je občutljiva, če njeno razkritje lahko ustanovi povzroči finančno škodo, izgubo ugleda ali tržnega položaja.
Nepooblaščeno razkritje Namerno ali nenamerno razkritje občutljivih informacij osebam, ki teh informacij ne smejo vedeti.
Opozorila o virusih Elektronska pošta, ki svari pred določenim virusom. Velika večina takih sporočil se izkaže za potegavščino in vsebuje neresnice katerih namen je prestrašiti in zavesti prejemnika.