Rastline

 

  • berejo in poslušajo opis rastline; razumejo prebrano in poslušano besedilo (tj. prepoznajo temo, ključne besede in bistvene podatke); postavljajo vprašanja po poslušanju opisa rastline; povzemajo značilnosti opisa rastline;
  • povzamejo vsebino besedila z miselnim vzorcem; tvorijo zapisan in govorjen opis rastline ob miselnem vzorcu; primerjajo in presojajo govore nastope ter utemeljujejo svoje mnenje;
  • poslušajo opis rastline; razumejo poslušano besedilo (tj. prepoznavanje teme, ključnih besed in bistvenih podatkov);tvorijo zapisan in govorjen opis rastline ob miselnem vzorcu; postavljajo vprašanja po poslušanju opisa rastline; povzemajo značilnosti opisa rastline;
  • povzemajo vsebino besedila z miselnim vzorcem; tvorijo zapisan in govorjen opis rastline ob miselnem vzorcu; primerjajo in presojajo govorne nastope ter utemeljujejo svoja mnenja;

poročajo o delu v dvojici; postavljajo vprašanja po poslušanju opisa rastline; povzemajo značilnosti opisa rastline.

 

Za motivacijo berejo uganke in povedo, kaj predstavljajo. (Pri reševanju si lahko pomagajo s sličicami.)

Ob ponujenih možnostih razmišljajo, o čem so ugibali v 1. nalogi; nato obkrožijo črko pred pravilnim odgovorom.

Preberejo kratko besedilo, tj. uvod v motivacijski pogovor.

Nato sodelujejo v motivacijskem pogovoru – odgovarjajo na vprašanja, pripovedujejo o svojih izkušnjah in povedo, kar vedo o koprivi.

 

Berejo besedilo.

 

 

Sodelujejo v pogovoru – odgovarjajo na vprašanja o vsebini besedila iz 4. naloge.

Ogledajo si sliko koprive. Nato si podrobneje ogledajo tiste dele koprive, h katerim so usmerjene puščice. Na črte ob puščicah napišejo imena delov rastline.

Še enkrat preberejo besedilo. Nato izpolnijo preglednico – k napisanim ključnim besedam pripišejo t. i. bistvene podatke.

Dele koprive povežejo z njihovimi lastnostmi. Nato iz teh povezav tvorijo povedi.

Ob ponujenih možnostih razmišljajo o motiviranosti izraza srčasti za poimenovanje oblike koprivnih listov; nato obkrožijo črko pred pravilnim odgovorom.