Sentientizem in Patocentrizem

Sentientizem in Patocentrizem

sentientizem in patocentrizem
(po Markusu Molingu, Človek in ljube živali)

Dotaknimo se še sentientističnega (patocentrističnega) vidika vprašanja o pravicah živali, ki pravi, da si živa bitja, ki so občutljiva na bolečino, praviloma prizadevajo za to, da se ji izognejo, in da imajo zato pravico do tega, da se jim ne povzroča bolečin.


Moralne pravice vsakega bitja so torej povezane z njegovo sposobnostjo občutenja, kar pomeni, da bolj kot je organizem kompleksen, bolj je upravičen do večjega moralnega obravnavanja.