Smernice za protivirusno zaščito

Smernice za protivirusno zaščito

Priporočeni procesi za zaščito pred računalniškimi virusi:

• vedno je potrebno uporabljati varnostno programsko opremo, ki jo narekuje standard in je na voljo pri skrbniku programske opreme. Uporabljati je potrebno najnovejšo različico, ter jo posodabljati takoj ko je posodobitev na voljo.
• NIKOLI ne odpirati kakršnihkoli datotek ali makrov pripetih k elektronski pošti neznanega, sumljivega pošiljatelja ali vira, ki se mu ne zaupa. Ta sporočila je potrebno takoj izbrisati ter jih »ponovno« izbrisati t. j. izprazniti koš.
• izbrisati je potrebno SPAM, verižna in ostala nezaželena sporočila. Pošiljanje verižnih pisem v skladu s politiko ni dovoljeno.
• nikoli ne snemati datotek iz neznanih ali sumljivih virov.
• potrebno se je izogibati direktni skupni uporabi diskov z bralno/zapisovalnim dostopom razen v primeru, da je to absolutno potrebno za potrebe poslovanja.
• USB ključe in zunanje diske je potrebno pred uporabo vedno preiskati s protivirusnim programom.
• potrebno je redno izdelovanje varnostnih kopij pomembnih podatkov in nastavitev ter jih shranjevati na varna mesta.
• če protivirusna zaščita ovira testiranje, je potrebno zagotoviti, da na sistemu ni virusov, ustaviti protivirusno zaščito, in izvesti teste. Po končanem testiranju spet zagnati protivirusno zaščito in preveriti sistem. Medtem ko je protivirusni sistem onemogočen je potrebno ustaviti vse aplikacije, ki bi lahko prinesle virus.